VaihtoehtoTampere -valtuustoryhmä

Kaupunginvaltuutetut Aarne Raevaara ja Jari Heinonen ovat 23.1.2017 perustaneet uuden, VaihtoehtoTampere -nimisen (VaTa) valtuustoryhmän.


Rantaväylän tunnelin, ratikan ja yksityisen Kansi- ja Keskusareenan kaltaiset hankkeet velkaannuttavat Tamperetta yhä syvemmin. Kalliita ja turhia hankkeita on viety läpi sulle−mulle -sopimuksilla, joissa kaupunkilaisten mielipidettä ei ole edes haluttu kysyä. Samaan aikaan valmistellaan sähkölaitoksen myyntiä, maksuja korotetaan, jonot palveluihin pitenevät ja köyhyys sekä työttömyys lisääntyvät. Tavallisten tamperelaisten asiat on sivuutettu. Näin ei pidä jatkaa.


VaihtoehtoTampere on vaihtoehto nykymenolle. Salailu ja kaupunkilaisten mielipiteitten sivuuttaminen ei ole nykypäivää. Päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun tarvitaan avoimuutta ja aitoa vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa.


VaihtoehtoTampere painottaa, että Tampereen kaupungin talous on saatava kuntoon, investoinnit on laitettava tärkeysjärjestykseen ja turhista hankkeista on luovuttava, perus- ja lähipalvelut on saatava kuntoon ja tamperelaiset on otettava laajasti mukaan päätöksentekoon.


VaihtoehtoTampere asettaa ehdokkaita kevään 2017 kuntavaaleissa, ja kutsuu mukaan kaikki muutosta haluavat valtuutetut ja kaupunkilaiset. VaihtoehtoTampere on kansanliike, jonka jäsenet voivat kuulua puolueisiin, tai olla kuulumatta mihinkään puolueeseen.


Seuraavalla valtuustolla on edessä isoja haasteita ja päätöksiä. VaihtoehtoTampere -kansanliike haluaa lisätä kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja antaa tamperelaisille mahdollisuuden viedä seuraavissa kuntavaaleissa Tampere avoimempaan ja vastuullisempaan suuntaan.

TAMPEREEN KUNTAVAALIT 2017

Lue mitä valtamedia ei ole suostunut julkaisemaan Tampereen asioista!

Julkaistu Tamperelaisessa 1.4

Joko riittää? Oletko kyllästynyt politikointiin ja Tampereen nykymenoon?VaihtoehtoTampere (VaTa) on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansanliike ─ sinua varten.

Et äänestänyt vaaleissa, olet tyytymätön edustajasi toimintaan, poliitikkojen päätöksiin. Ota yhteyttä ─ tarvitsemme sinua.

Voit olla kokoomuksen, SDP, PS, jonkun muun puolueen jäsen tai puolueeton. Riittää, että olet tyytymätön nykymenoon.


Oletko samaa mieltä tavoitteistamme?


-Perus- ja lähipalvelut kuntapolitiikan ykkösasioiksi!


-Ei ratikalle, Areenalle, Sähkölaitoksen myynnille!


-Ei salaisia sopimuksia kaupunkilaisten piikkiin!


-Puistot, viheralueet ja Eteläpuisto säilytettävä!


-Lainmukainen maankäytön suunnittelu!


-Maahanmuuton kustannukset kaupungilta valtiolle!


VaihtoehtoTampere - (VaTa) - valtuustoryhmä

Aarne Raevaara

kaupunginvaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan, ja alueellisen jätehuoltojaoston jäsen

Tel. 041 522 4636

Email: aarne.raevaara@gmail.com

www.raevaara.com

Jari Heinonen

kaupunginvaltuutettu, ikäihmisten palvelujen lautakunnan jäsen

Tel. 040 701 0199

Äänestä Vaihtoehto nykymenolle

www.vaihtoehtotampere.fi

Tampereen päätöksentekoon tarvitaan käänne ─ Trexit!

Kevään kunnallisvaaleissa päätetään meitä jokaista tamperelaista koskevista asioista. Siksi on tärkeää, että juuri Sinä äänestät.


Perus- ja lähipalvelut kuntapolitiikan ykkösasioiksi!

Tampereella harjoitettu politiikka on lukinnut monet tamperelaiset köyhien joukkoon. Jo lähes 20 prosenttia eli noin 40 000 tamperelaista elää köyhyysrajan alapuolelle.

Tähän on saatava muutos. On poliittinen valinta, mihin rahoja käytetään.


► Kaupungin köyhyysohjelmaa pitää terävöittää ja ryhtyä tositoimiin.

► Ikäihmisten palvelumaksujen korotukset on peruttava.

► Voimavaroja on keskitettävä palvelujen laadun ja kattavuuden parantamiseen. Tamperelaiset mukaan päätöksentekoon! Tampereella tarvitaan nykyistä avoimempaa ja osallistuvampaa demokratiaa.


Tamperelaiset on otettava laajemmin mukaan päätöksentekoon.

► Suurista päätöksistä on järjestettävä neuvoa antava kansanäänestys.

► Tampereen Sähkölaitosta ei saa myydä!


Investoinnit tärkeysjärjestykseen!

Politiikka on asioiden priorisointia, niiden asettamista tärkeysjärjestykseen. Tampereen nykyinen pormestarikoalitio on jatkuvasti asettanut kalliit ja turhat jättihankkeet perus- ja lähipalveluiden sekä paikallistaloutta elvyttävien järkevien investointien edelle. Näin ei pidä jatkaa.

► Investoinnit on asetettava tärkeysjärjestykseen.

► Turhista investoinneista on luovuttava.

► Kaupungin tehtävänä ei ole rahoittaa tunnelin tai yksityisen Kansi- ja Keskusareenan kaltaisia hankkeita, joissa voitot ovat yksityisiä, mutta kustannukset julkisia. Rakennusliikkeiden valta suurhankkeissa ja kaavoituksessa on murrettava.

Talous kuntoon!

Tampereen kaupunki velkaantuu raskaasti. Tällä vauhdilla kaupungin velka nousee vuoteen 2025 mennessä 1020 miljoonaan euroon, yli miljardiin. Taloutta pitää tasapainottaa järkevällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

► Ratikan sijaan parannettava kiskopohjaisen joukkoliikenteen toimivuutta maakuntaa palvelevalla lähijunalla.

► Kaupungin konsernihallinnon menot perattava, hyvinvointipalveluihin ja ”tekeviin käsiin”.

► Järkevää työllisyyspolitiikkaa.

► Palvelut ensisijaisesti kaupungin tuottamana, painopiste laatuun ja tamperelaisten työllistämiseen.

► Kalliita ja turhanpäiväisiä konsulttimenoja karsittava.

► Kaupungin tulojen lisäämiseksi Tampereen tulee kehittää tuloa tuottavaa toimintaansa, Sähkölaitosta, omaa rakentamista, kaavoitusta ja tonttitarjontaa. Toimiva vuorovaikutus ja asukaslähtöisyys!

► Toimiva maankäytön suunnittelujärjestelmä ja selkeät pelisäännöt.

► On noudatettava laillisia menettelytapoja, lakeja ja etukäteen sovittuja sääntöjä. Kaavoituksessa pitää toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.


Toimiva vuorovaikutus sekä osallisten ja asukkaiden mielipiteiden huomioiminen.

► Viheralueita ei pidä rakentaa, esimerkiksi Eteläpuisto.


Maahanmuuton kustannukset korvattava!

► Tampereen kaupungin talouden tasapainottamisessa on taloussuunnittelussa otettava huomioon turvapaikanhakijoiden lisääntyneeseen määrään liittyvät kustannukset.

► Tampereen on sovittava valtion kanssa pysyvästä kustannusjaosta. Kaupunki ei voi olla taloudellisesti vastuussa EU:n ja nykyisen hallituksen epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta.